Op 27 februari 2013 heeft de kantonrechter te Hoorn zich uitgelaten over het ontbindingsverzoek van werkneemster, waarbij door werkneemster opgenomen telefoongesprekken met werkgever als bewijs zijn aangevoerd. Daarnaast heeft de kantonrechter zich uitgelaten over het verzoek van de werkneemster om immateriële schadevergoeding toe te kennen op grond van strijd met goed werkgeverschap.