Vergoeding niet-genoten vakantiedagen bij overlijden werknemer

Op 12 juni 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat nabestaanden recht hebben op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer. In Nederland oordeelden kantonrechters daarover nog verschillend. Met de uitspraak van het Hof van Justitie is er nu een duidelijke lijn gecreëerd voor dergelijke vorderingen.

 

Het Hof heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van een aantal vragen van het Gerechtshof in Duitsland. Bij de beantwoording van deze vragen heeft het Hof zich gebaseerd op artikel 7 van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement. Deze richtlijn regelt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen zodat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van tenminste vier weken wordt toegekend. Verder volgt uit de richtlijn dat de minimumperiode voor jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet door een financiële vergoeding kan worden vervangen, behalve in geval van beëindiging van het dienstverband.

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl