Op 27 februari 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag van een Belgische rechter beantwoord. De vraag ging over de berekeningsmethode van een vergoeding gedurende ouderschapsverlof. De vraag en het antwoord zijn ook van belang voor Nederlandse werkgevers en werknemers, omdat een belangrijk deel van het Nederlandse arbeidsrecht voortvloeit uit het EU-recht.