Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een zogenaamde second opinion en vaak een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten. Het kan gebeuren dat de werknemer treuzelt met het aanvragen van een deskundigenoordeel. In veel gevallen zal de werkgever gedurende dit getreuzel de loonbetaling aan de werknemer stopzetten. Dit kan echter vervelend uitpakken voor de werkgever wanneer het UWV de werknemer achteraf in het gelijk stelt. In dat geval dient immers de werkgever met terugwerkende kracht het loon door te betalen plus de wettelijke rente en de wettelijke verhoging die kan oplopen tot 50%. In de navolgende zaak wacht de werkneemster buitengewoon lang met het aanvragen van een deskundigenoordeel, maar zij wordt uiteindelijk wel in het gelijk gesteld door het UWV. Desalniettemin heeft de werkneemster geen recht op loonbetaling met terugwerkende kracht.