De kantonrechter te Gouda heeft zich op 25 juli 2013 uitgelaten over de vraag of het wegnemen van geld uit de kassa van zijn werkgever een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde dat van een dringende reden geen sprake is, maar dat de arbeidsrelatie wel is verstoord en de arbeidsovereenkomst alsnog kan worden ontbonden.