De kantonrechter te Alkmaar heeft zich op 13 februari 2013 uitgelaten over de vraag of het in strijd is met het goed werkgeverschap om een directiesecretaresse in te schalen in een lagere functie, tengevolge waarvan zij jarenlang te weinig salaris heeft ontvangen. De werkneemster vordert achterstallig salaris.