Op 1 mei 2013 oordeelde de kantonrechter in een zaak waarbij de werkgever werknemer aansprakelijk had gesteld voor door hem gemaakte schade. De werknemer werd echter pas een jaar nadat de schade zich had voorgedaan en op het moment dat hij uit dienst ging hierop aangesproken (aansprakelijk gesteld). De kantonrechter oordeelde dat deze handelswijze in strijd is met het goed werkgeverschap.