Op 12 november 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de schorsing van een concurrentiebeding en dwaling of misbruik van omstandigheden ten tijde van de opzegging door de werknemer. Werknemer stelt dat hij heeft gedwaald over de instandhouding van het concurrentiebeding door zijn werkgever.