1. Een gezonde en veilige werkplek

Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht. Op www.arboportaal.nl leest u meer over de wettelijke voorschriften waaraan een gezonde en veilige werkplek moet voldoen.

 

2. Een prettige werksfeer

Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is. Hou dit als manager goed in de gaten en grijp in als mensen worden buitengesloten of als er andere wrijving tussen medewerkers ontstaat. Wat klein lijkt, kan in werkelijkheid veel groter zijn. Geef zelf ook regelmatig complimenten.

 

3. Voorkom stress

Jaarlijks melden zich 150.000 tot 300.000 mensen ziek vanwege werkstress. Voorkom stress door signalen vroeg op te pikken, door mensen een heldere taakomschrijving te geven en door te zorgen voor goede werkomstandigheden en voldoende pauzes.

 

4. Breng verzuim in kaart

Ondanks bovenstaande oplossingen, kan er nog steeds verzuim zijn in je bedrijf. Als u dit gericht aan wilt pakken, zult u het eerst goed in kaart moeten brengen. Registreer dus per medewerker de oorzaak van het verzuim, de frequentie en de verzuimduur. Gebruik deze uitkomsten om een plan van aanpak te maken.

 

5. Duidelijk verzuimprotocol

Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Niet per sms en het liefst bij de direct leidinggevende. Met een duidelijk verzuimprotocol laat u als bedrijf ook zien dat u verzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het minimaal eens per jaar in een teamoverleg.

 

6. Regie in eigen hand

Leg de verantwoordelijkheid niet volledig bij de bedrijfsarts of arbodienst neer, maar hou de regie in eigen hand. Het bedrijf is immers eindverantwoordelijk. Durf ook aan de arts/arbodienst kritische vragen te stellen over het verloop van de ziekte en de verwachting over terugkeer. Daar betaalt u hem immers voor. Het is ook goed om iemand in het bedrijf aan te wijzen als casemanager die als gesprekspartner van de arts/arbodienst geldt.

 

7. Werken helpt

Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat toelaat. Het zij door kortere werkdagen, het zij door aangepast werk. Dat is ook in belang van de medewerker. Om te voorkomen dat iets van kwaad tot erger gaat.

 

8. Wees creatief

Soms helpt het om creatief te denken. Heeft u het gevoel dat iemand opgebrand is, stuur hem dan gewoon eens een paar dagen met verlof, waarvan hij bijvoorbeeld maar de helft van zijn vakantiedagen hoeft te gebruiken. Of merkt u dat het verzuim komt door problemen met kinderopvang thuis, los dat dan bijvoorbeeld op door iemand te laten thuiswerken of te schuiven met werktijden. Denk niet te star, maar sta open voor oplossingen.

 

9. Houd contact

Laat zieke werknemers niet aan hun lot over, maar zorg voor regelmatig contact. Niet alleen werkt dat motiverend, u kunt daarmee ook goed inschatten hoe de voortgang verloopt. Bel dus regelmatig en ga een keer op ziekenbezoek.

 

10. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen, en slecht voorbeeld dus ook. Als u als manager veel dagen verzuimt, denken medewerkers dat het blijkbaar normaal is. Natuurlijk kunt u moeilijk gaan werken als u echt ziek bent, maar door met een snotneus op uw werk verschijnen, geeft u wel een signaal af dat verzuim heel vaak gewoon een keuze is.