Recente Kennis

Veranderingen in wetgeving voor HR 2016

Wet Flexibel Werken Het kabinet heeft in april 2015 toegestemd met de transformatie van de Wet Aanpassing Arbeidsduur tot Wet Flexibel Werken. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2016 een verzoek indienen voor de aanpassing van de arbeidstijden en/of arbeidsplaats. Het...

22 februari 2016

lees meer >>

Wat houden de veranderingen van de wet flexibiliteit en zekerheid in

Wat is er al per januari 2015 veranderd? Bij een contract van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit houdt in dat de werkgever schriftelijk aan de werknemer laat weten of zijn contract wel of niet wordt verlengd en...

23 maart 2015

lees meer >>

Wat levert het drie fasen model van Kurt Lewin in deze tijd nog op?

Het veranderingsmodel van Lewin ziet er als volgt uit:   Fase 1: Unfreeze In deze fase krijgen mensen door dat er een verandering op komst is. Dit horen ze soms via anderen en raken in verwarring. Hierdoor en vragen ze...

24 februari 2015

lees meer >>

Minimumloon 2015

Informatie over het minimumloon in 2015. De hoogte van het minimumloon hangt af van uw leeftijd, tot de leeftijd van 23 jaar. De bedragen van het minimumloon worden 2 keer per jaar aangepast aan de ontwikkelingen bij de cao-lonen. Deze...

11 februari 2015

lees meer >>

Harvey Nash HRSurvey 2015

    Board HR Priorities  With talent scarcity becoming a greater challenge for HR professionals the importance of employee engagement and culture & values in keeping key talent engaged remains clear; both have grown by 3 per cent this year....

29 januari 2015

lees meer >>