Medezeggenschap

Basiscursus medezeggenschap

€ 395 | | Open inschrijvingEen moderne ondernemingsraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurder en is altijd op zoek naar het evenwicht tussen het belang van de onderneming en het belang v…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

Het fundament van medezeggenschap (WOR)

€ 100 | HBO | E-Learning
Beschik jij al over voldoende basiskennis over medezeggenschap?Een aspect waar ondernemingsraden vaak mee te maken hebben is de wisselende samenstelling van de OR. Het ene OR-lid is nieuw…
Meer informatie

 

Management & Medezeggenschap

€ 779 | | Open inschrijving
Bij een ondernemingsraad liggen verschillende rechten maar ook plichten. Bijvoorbeeld instemmings- en adviesrecht of de geheimhoudingsplicht. Vaak rijzen er diverse vragen zoals: hoeveel tijd mag e…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Basiscursus medezeggenschap

€ 779 | | Open inschrijving
Vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving heeft de OR diverse rechten en plichten. In deze training wordt de basis gelegd voor het functioneren van de OR. Deze training voorziet de cursisten van pr…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Basistraining medezeggenschap

€ 1179.68 | | Open inschrijving
In de training gaan theorie en oefeningen met de materie hand in hand. Aandacht wordt besteed aan taakopvattingen over medezeggenschap en het werk van de OR. U krijgt een helder beeld van de versch…
Meer informatie | Informatie aanvragen

HRnetwerk.nl