Ondernemingsraad (OR)

In company – OR & de WOR

€ 2150 | HBO | In-company / Maatwerk | 8, 0 ervaringen
In theorie zijn de bevoegdheden van een OR vaak wel bekend, maar hoe ver reiken deze in de praktijk? Op welk moment en in hoeverre moet de OR ingeschakeld worden? Wat als aan de rechten van de OR v…
Meer informatie | Informatie aanvragen

De OR en adviesrecht (WOR)

€ 100 | HBO | E-Learning
Beschik jij al over voldoende basiskennis over medezeggenschap? Een aspect waar ondernemingsraden vaak mee te maken hebben is de wisselende samenstelling van de OR. Het ene OR-lid is nieuw in de medez…
Meer informatie

Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden

€ 1169 | | Open inschrijving
De ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers bij de beleidsvorming van een organisatie. In de praktijk zal de OR veel input leveren aan het HRM-beleid en het beleid over arbeidsomstandigheden…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Inzicht in financiën voor OR-leden

€ 779 | | Open inschrijving
Financieel management is van grote invloed op alle processen in een organisatie. Op strategisch niveau moeten er keuzes gemaakt worden die nodig zijn voor een effectieve bedrijfsvoering. Deze keuze…
Meer informatie | Informatie aanvragen

De OR en instemmingsrecht (WOR)

€ 100 | HBO | E-Learning
Beschik jij al over voldoende basiskennis over medezeggenschap? Een aspect waar ondernemingsraden vaak mee te maken hebben is de wisselende samenstelling van de OR. Het ene OR-lid is nieuw in de me…
Meer informatie

Timemanagement voor OR-leden

€ 779 | | Open inschrijving
Hoe hard u ook werkt, uw agenda blijft overvol. Soms heeft u het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. U wilt daar verandering in brengen. In de training time management voor OR-lede…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Actief en effectief in de OR

€ 395 | MBO+ | Open inschrijving | 7.9, 0 ervaringen
U bent gekozen in de Ondernemingsraad. Dat betekent dat u het vertrouwen van uw collega’s heeft gekregen. Dat is veel waard. U bent dan ook van plan om hun belangen actief te behartigen, uiteraard …
Meer informatie | Informatie aanvragen

Basiscursus OR

€ 750 | MBO | Open inschrijving | 10, 0 ervaringen
Deze basistraining is heel geschikt voor nieuwe OR-leden of voor hen die beginnen in een al bestaande, ervaren OR. We gaan uitvoerig in op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en op de basistechn…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Effectief leidinggeven aan de OR

€ 395 | MBO | Open inschrijving | 8.3, 0 ervaringen
Als voorzitter en secretaris enthousiasmeert u OR-leden en dat komt uiteindelijk de hele OR ten goede. Ondernemingsraden met een voorzitter of secretaris die weet te inspireren functioneren signifi…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Van talent naar rendement in de OR

€ 395 | MBO+ | In-company / Maatwerk | 8.2, 0 ervaringen
Uw talent heeft gezorgd voor een nieuwe uitdaging. Uw collega’s hebben u gekozen als nieuw lid van de Ondernemingsraad. U ziet dit als een prachtige kans om mee te denken over een gezonde bedrijfsv…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Financieel inzicht in de OR

€ 395 | MBO | Open inschrijving | 8.7, 0 ervaringen
Inleiding Bij veel belangrijke beslissingen, zoals reorganisaties en investeringen, zal de bestuurder naar de financiële situatie van de organisatie kijken. Zoals u heeft…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Quick Scan financiële positie voor de OR

€ 350 | MBO+ | Open inschrijving
Het onderwerp Financiën staat steeds hoger op de agenda van de ondernemingsraden. Dat is niet vreemd, de laatste jaren stonden in het teken van crisis en bezuinigingen. Deze bezuinigingen gingen e…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Training OR communicatie met de achterban

€ 779 | | Open inschrijving
Een goede ondernemingsraad heeft een goede relatie met de personeelsleden, de achterban en de bestuurder(s). De leden van de OR weten wat er leeft in de afdelingen van het bedrijf. Door een gedegen…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Training OR arbo- en arbeidstijdenwet

€ 779 | | Open inschrijving
Tijden de training OR arbo- en arbeidstijdenwet worden tools aangereikt om de bestuurder te kunnen adviseren over het Arbobeleid en de belangen van werknemers te kunnen v…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Training OR basis

€ 779 | | Open inschrijving
Bij de training OR basis leert u welke rechten en plichten een ondernemingsraad (OR) heeft. Denk aan instemmings- en adviesrecht of een geheimhoudingsplicht. En hoeveel t…
Meer informatie | Informatie aanvragen

De OR en organisatie verandering

€ 779 | | Open inschrijving
Organisatiewijzigingen, reorganisaties, inkrimpingen, uitbesteding en outsourcing zijn onderwerpen waar de OR vroeg of laat mee te maken krijgt. In veel gevallen zijn het ook lastige trajecten voor…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Training OR vergaderen en onderhandelen

€ 779 | | Open inschrijving
Op het moment dat u gaat vergaderen is het belangrijk dat de bijeenkomsten een gedegen structuur hebben. Door de aangereikte handvatten in praktijk te brengen kan de vergadering op een effectievere…
Meer informatie | Informatie aanvragen

De OR als strategisch adviseur

€ 779 | | Open inschrijving
De meeste OR-leden voelen zich betrokken bij het wel en wee van hun organisatie. Zij zijn OR-lid geworden om bij te dragen aan het goed functioneren van de organisatie. Dat is niet altijd even gema…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Masterclass voor de OR-secretaris

€ 779 | | Open inschrijving
Een OR heeft veel vergadermomenten en overleggen. Dit gebeurt met de bestuurders, in OR-meetings en met medewerkers en subcommissies. De secretaris speelt een belangrijke rol in dit proces. Me…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Het merk OR

€ 779 | | Open inschrijving
Branding is een manier van denken en werken waarbij u de OR als een merk positioneert. Wat doet de OR en hoe zien anderen de OR? Wordt dit gewaardeerd en past het beeld van de achterban bij de OR? …
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

Masterclass voor de OR-voorzitter

€ 779 | | Open inschrijving
De OR is een team waarbinnen de leden verschillende rollen en taken op zich nemen. De voorzitter is de persoon die de regie heeft over alle rollen en taken en de werkzaamheden van de OR coördineer…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010 (Examen: 70-662;70-663)

€ 2290 | MBO | Open inschrijving
Er zijn twee belangrijke redenen voor de training. Ten eerste ondersteunt deze training het grote aantal klanten dat nog steeds gebruik maakt van Exchange 2003 of Exchange 2007 om hun vaardigheden …
Meer informatie | Informatie aanvragen

Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2000 or Microsoft Exchange Server 2003 to Microsoft Exchange Server 2007 (Examen: 70-236, niet meer beschikbaar na 30 september 2012)

€ 1440 | MBO | Open inschrijving
This threeday course will provide Exchange 2000 Server or Microsoft Exchange Server 2003 administrators with the skills needed to manage a Microsoft Exchange Server 2007 infrastructure. This course…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Meer rendement met uw OR

€ 617 | | Open inschrijving
Tijdens deze training wordt u niet alleen kennis aangereikt over de wettelijke kaders, maar krijgt u ook tips over het vergroten van het rendement vanuit de samenwerking met uw OR. Daarnaast wissel…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Basistraining financiën voor de OR

€ 544.59 | | Open inschrijving
Soms stelt een organisatie de situatie anders voor dan hij in werkelijkheid is. In deze training leert u de vaktermen beter begrijpen, zodat aan de hand van een korte analyse relevante vragen kunt …
Meer informatie | Informatie aanvragen

Basistraining Arbo voor de OR

€ 505 | | Open inschrijving

U maakt zich de stof eigen dankzij een combinatie van theorie en praktische oefeningen.

Meer informatie Informatie aanvragen

Basistraining voor OR-voorzitters en secretarissen

€ 539.31 | | Open inschrijving
Het werk van zowel de voorzitter als de secretaris binnen de OR is boeiend en divers. Diverse ‘stakeholders’ hebben hoge verwachtingen van u. Maar hoe speelt u in op alle vragen die aan u worden ge…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

Crucial Conversations in de OR

€ 795 | MBO | Open inschrijving Medezeggenschap 2.0 vraagt om OR-leden die in staat zijn om gevoelige kwesties bespreekbaar te maken en gehoord te worden bij zowel bestuurders als medewerkers. …
Meer informatie | Informatie aanvragen

Beïnvloeden vanuit de OR

€ 795 | MBO+ | Open inschrijving
Het gaat om werkelijke gedragsverandering in organisaties en de invloed van ieder individu hierop, van directie tot werkvloer. Het gaat niet om beleidsnota’s, maar om…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Timemanagement voor OR-leden

€ 390 | MBO | Open inschrijving
Deze training is op dit moment niet ingepland. Zodra de data bekend zijn, zullen wij deze vermelden.Het is voor u als OR-lid nie…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

HRnetwerk.nl