HR Jurisprudentie

12 juni 2013
Feiten De werknemer is 40 jaar oud en sinds 2005 in dienst bij werkgever als media-marketing manager. Tijdens zijn dienstverband kreeg hij er steeds meer taken bij, waardoor de werkdruk volgens de werknemer tot onaanvaardbare proporties opliep. Ondanks dat de...
30 mei 2013
Op 24 april 2013 werd door de kantonrechter Tilburg geoordeeld dat een werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen als verkoper. Een dringende reden voor het ontslag op staande voet was niet aanwezig, omdat werknemer zich aan de aanwijzingen...
22 mei 2013
Werkneemster is op 16 augustus 2008 als verkoopmedewerkster in dienst getreden bij werkgever (een supermarkt). Op 30 december 2012 is werkneemster op staande voet ontslagen wegens het verduisteren en nuttigen van voor de verkoop/ proeverij bestemde bedrijfseigendommen, waaronder een stuk...
15 mei 2013
In de zaak die op 19 april 2013 voor de kantonrechter Eindhoven speelde, deed de werknemer een beroep op het opzegverbod wegens zijn lidmaatschap van de personeelsvertegenwoordiging bij de werkgever.   Feiten en vordering werknemer De werknemer is op 1...
8 mei 2013
Uitleg art. 7:628a BW. Vraag naar berekeningsgrondslag gegarandeerde beloning indien werknemer meerdere malen per dag wordt opgeroepen voor een periode van (telkens) korter dan drie uur. Mogelijkheid van ‘dubbele’ beloning. Art. 7:628a BW garandeert de werknemer met wie een arbeidsomvang...
2 mei 2013
  In de zaak die op 3 april 2013 in kort geding voor de kantonrechter Groningen speelde, liet de kantonrechter zich uit over de vraag of een door de werkgever aan werknemer opgelegde loonsanctie (wegens het niet naleven van de...
25 april 2013
  Vrijdag 5 april 2013 wees de Hoge Raad in de arbeidsrechtpraktijk het langverwachte arrest in wat genoemd wordt de Albron-zaak. De Hoge Raad oordeelt acht jaar nadat Heineken haar cateringactiviteiten uitbesteedde aan Albron dat sprake is van een overgang...
18 april 2013
In de onderhavige zaak oordeelde de voorzieningenrechter dat het onvoldoende aannemelijk is dat er tussen werkgever en werknemer een concurrentiebeding is overeengekomen, zeker nu deze in de arbeidsovereenkomst is doorgestreept. Bovendien is er geen sprake van onrechtmatige concurrentie aangezien er...
11 april 2013
  Werkneemster is op 13 oktober 1992 in dienst getreden bij werkgever (een groot warenhuis). Sinds oktober 2008 is werkneemster ingedeeld in de functie van Verkoopadviseur B. In deze functie moet werkneemster veel lopen en staan. Vanaf september 2005 heeft...
4 april 2013
In de zaak die op 21 februari 2013 voor de kantonrechter in Utrecht speelde, werd door de werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met disfunctioneren van een werknemer.