HR Jurisprudentie

27 maart 2013
In de zaak die op 11 maart 2013 speelde voor de kantonrechter te Amsterdam, concludeerde de kantonrechter dat werkgever de medezeggenschapsrechten van zijn werknemers had veronachtzaamd, ten gevolge waarvan werkgever ontslagaanvragen diende in te trekken en dat werkgever van reeds...
21 maart 2013
Menig werkgever stelt leaseauto’s ter beschikking aan zijn werknemers ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Met grote regelmaat raken deze leaseauto’s beschadigd. De vraag rijst dan voor wiens rekening de schade komt, de werkgever of de werknemer. Deze...
15 maart 2013
  Op 8 februari 2013 heeft de rechtbank Arnhem zich uitgelaten over de vraag of er voldoende aanleiding bestond om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een dringende reden na een dienstverband van 26 jaar.   Feiten Werknemer is sinds 1986...
7 maart 2013
  Op 29 januari 2013 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet onverwijld was gegeven en of de reden daarvoor als een dringende reden kon worden gekwalificeerd.      Feiten Werknemer is...
28 februari 2013
Gedurende de eerste twee jaar van ziekte rust op de werkgever de verplichting om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Wanneer de werkgever gedurende deze twee jaar onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd, kan het UWV vervolgens een loonsanctie...
20 februari 2013
In de zaak die op 30 januari 2013 voor de kantonrechter Amersfoort speelde, liet de kantonrechter zich uit over de vraag of in deze zaak sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Nadat de kantonrechter deze vraag bevestigend heeft beantwoord,...
12 februari 2013
  Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij de werkgever niet meer gehouden is om het loon door te betalen en de werknemer niet meer in staat is om de eigen of passende werkzaamheden te verrichten. Dit is doorgaans aan...
7 februari 2013
Feiten   De werknemer is op 9 juli 2012  voor bepaalde tijd als basisarts in dienst getreden bij de werkgever. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is via een bemiddelingsbureau tot stand gekomen en loopt tot 1 december 2012. De werknemer...
30 januari 2013
Op 19 december 2012 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of een proeftijd rechtsgeldig was overeengekomen.   Feiten Werknemer is vanaf 1 juli 2012 in dienst bij werkgever in de functie van salesmanager buitendienst. Pas op 24...
23 januari 2013
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch liet zich op 8 januari 2013 in kort geding uit over de vraag of werkgever werknemer kan houden aan een non-concurrentiebeding die was overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die stilzwijgend is voortgezet en vanwege conversie...