HR Jurisprudentie

16 januari 2013
Nederland kent een gesloten stelsel van ontslagrecht, hetgeen betekent dat de wet in een limitatief aantal mogelijkheden voorziet om tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen. De mogelijkheden zijn: (1) van rechtswege wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst,...
9 januari 2013
In de zaak die op 26 november 2012 voor de sector kanton van de rechtbank Alkmaar (locatie Hoorn) speelde, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV ter beoordeling van de vraag of zich een noodzaak voordoet voor ontbinding...
2 januari 2013
In de zaak die onlangs voor de kantonrechter Rotterdam speelde, verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werkneemster met als reden dat werkneemster herhaaldelijk niet haar re-integratieverplichtingen en controle voorschriften tijdens ziekte zou naleven.   Juridisch kader...
19 december 2012
De kantonrechter Groningen liet zich onlangs uit over de vraag of een ontslag met als reden dat werkneemster geen lid meer is van een bepaalde kerk, kennelijk onredelijk is.
12 december 2012
De kantonrechter te Apeldoorn boog zich onlangs over de vraag of er sprake was van opvolgend werkgeverschap na faillissement en of hierdoor tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.   Juridisch kader In de wet is in artikel...
6 december 2012
Op 16 oktober 2012 heeft het Gerechtshof te Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld door met hoge snelheid in de taxi van zijn werkgever te rijden.     Feiten Vanaf 23 januari 2008...
29 november 2012
Op 22 oktober 2012 heeft de kantonrechter Almelo geoordeeld dat ook bij een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen de werkgever het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV in acht dient te nemen.   Feiten De werknemer in deze zaak (47 jaar...
21 november 2012
In de zaak die op 11 juni 2012 voor de kantonrechter Groningen (in kort geding) speelde, liet de kantonrechter een WhatsApp bericht toe als bewijsmateriaal in een geschil tussen werkgever en werkneemster over de vraag of werkneemster al dan niet...
15 november 2012
Op 10 oktober 2012 heeft de rechtbank Leeuwarden in lijn met de bestaande rechtspraak geoordeeld dat voor de uitleg van een vaststellingsovereenkomst het haviltex-criterium moet worden gebruikt. Nu de vaststellingsovereenkomst niets bepaalt over het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en...
12 november 2012
In deze zaak oordeelt de kantonrechter over de vraag of een werknemer in dienst is gekomen bij een payrollonderneming. De werkgever was namelijk met deze payrollonderneming overeen gekomen dat de werknemers werden overgenomen. De kantonrechter heeft deze vraag negatief beantwoord...