HR Jurisprudentie

8 augustus 2012
Op 13 juli 2012 heeft de kantonrechter te Utrecht een beveiligingsmedewerker van een detentiecentrum op staande voet ontslagen omdat hij naar alcohol rook bij aanvang van zijn werkzaamheden respectievelijk alcohol had gebruikt voorafgaand aan zijn werkzaamheden. De kantonrechter had werkgever...
1 augustus 2012
Het Hof ’s-Hertogenbosch liet zich op 3 juli 2012 uit over de vraag of een werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding wanneer hij de kosten woon-werkverkeer niet daadwerkelijk maakt omdat hij met een collega meereist.   Feiten Werknemer is van...
25 juli 2012
Op 6 juli 2012 heeft de kantonrechter te Arnhem de arbeidsovereenkomst van een directeur ontbonden. Bij de duur van het dienstverband heeft de kantonrechter een uitzendperiode, een dienstverband bij een dochtervennootschap en een periode als statutair directeur op basis van...
18 juli 2012
Een ontbindingsverzoek op grond van bedrijfeconomische wordt afgewezen bij gebrek aan het overleggen van een saneringsplan en het advies van de ondernemingsraad door werkgever. Ook heeft werkgever niet voldoende aangetoond dat werknemer een unieke functie heeft waardoor het afspiegelingsbeginsel niet...
11 juli 2012
Feiten Werknemer die ruim 11 jaar in dienst is, wordt tijdens een functioneringsgesprek op 1 december 2011 geconfronteerd met een zeer slechte beoordeling. Werknemer wordt erop aangesproken dat hij regelmatig te laat komt en scoort op alle onderdelen ‘onvoldoende’ of...
4 juli 2012
In artikel 7:658 BW wordt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt geregeld. Het artikel gaat ervan uit dat een werkgever voor de schade aansprakelijk is tenzij de werkgever...
27 juni 2012
Uit de uitspraak van de kantonrechter Arnhem van 11 juni 2012 volgt dat het belangrijk is dat een werkgever de reden voor een ontslag op staande voet voldoende concretiseert. Nu het voor werkneemster onduidelijk was van wie zij, welk geldbedrag...
19 juni 2012
In de zaak die op 9 november 2011 speelde voor de kantonrechter Maastricht verzocht werkgever de arbeidsovereenkomst van werkneemster gedeeltelijk (voor het gedeelte dat zij werkzaamheden verrichtte als vervangster voor een tijdelijk arbeidsongeschikte collega) te ontbinden.
13 juni 2012
Op 7 juli 2011 heeft de kantonrechter te Heerlen de arbeidsovereenkomst van een doktersassistente ontbonden en een vergoeding toegekend van € 113.135,09 (C = 1).
5 juni 2012
Indien je als werknemer als gevolg van een reorganisatie op grond van het afspiegelingsbeginsel dat is toegepast op een groep uitwisselbare functies, voor ontslag in aanmerking komt en er zijn binnen de onderneming geen passende functies voorhanden, dan zal de...