HR Jurisprudentie

30 mei 2012
In de zaak die op 3 mei 2012 voor de kantonrechter Amsterdam speelde, verzocht een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het uitgangspunt in de jurisprudentie in een dergelijke situatie is dat bij ontbinding...
22 mei 2012
Op 3 april 2012 oordeelde het Hof Den Bosch dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig waren op basis waarvan door vereenzelviging verschillende aan de werkgever gelieerde (rechts)personen als materieel werkgever zouden kunnen worden aangemerkt. De vorderingen van werknemer tegen de...
16 mei 2012
Een overplaatsing van een werknemer naar een andere locatie dient te worden beoordeeld aan de hand van het criterium van “goed werkgever- en werknemerschap”. Van belang bij de afweging zijn de opstelling van de werknemer en de door hem aangevoerde...
7 mei 2012
Op 4 april 2012 oordeelde de kantonrechter te Breda dat werkgeefster niet aansprakelijk was voor schade na val van een docente over een scheerlijn tijdens een introductiekamp van eerstejaarsstudenten. Er was sprake van een zogenaamd ‘huis-,tuin- en keukenongeval’.
1 mei 2012
Op 10 april 2012 oordeelde het hof te Leeuwarden dat er sprake was van seksuele intimidatie door een leidinggevende omdat hij ondergeschikten had gezoend buiten de reguliere verjaardagen, recepties en bijzonder gebeurtenissen. Het ontslag op staande voet was echter niet...
24 april 2012
In de zaak die op 11 april 2012 voor de kantonrechter Bergen op Zoom speelde, vorderde werkneemster doorbetaling van haar loon nadat werkgever de loonbetaling had stopgezet omdat werkneemster ten onrechte haar arbeid niet zou verrichten. Volgens werkneemster was zij...
18 april 2012
De kantonrechter Nijmegen oordeelde op 27 maart 2012 dat het bezoeken van poker- en pornosites tijdens werktijd een dringende reden opleverde waardoor de arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder beëindigingsvergoeding.
11 april 2012
In een uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage van 2 februari jl. werd beoordeeld hoe twitteren zich verhoudt tot het hebben van een relatiebeding. Indien in de arbeidsovereenkomst een relatiebeding is opgenomen brengt dat doorgaans met zich mee dat een werknemer...
10 april 2012
Op 19 maart 2012 oordeelde de Rechtbank Arnhem dat er sprake was van een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemer had op Facebook een bericht geplaatst waarbij hij zijn leidinggevende en werkgeefster op grovelijke wijze had beledigd.
2 april 2012
Op 1 februari 2012 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat er sprake was van misbruik van omstandigheden door een landelijk bekend warenhuis. Het warenhuis had namelijk een werkneemster een schuldbekentenis laten ondertekenen waarin zij niet alleen een diefstal van goederen bekende...