HR Jurisprudentie

28 maart 2012
Werknemer vordert met succes doorbetaling van zijn loon na een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Werkgever heeft namelijk in strijd met het opzegverbod wegens ziekte de arbeidsovereenkomst opgezegd; welke opzegging door de aanvang van een nieuwe ziekteperiode nietig is. De arbeidsovereenkomst...
22 maart 2012
Inleiding In onderhavige zaak speelde de vraag of een werknemer die tijdens zijn proeftijd zijn arbeidsovereenkomst opzegt kan worden gehouden aan zijn concurrentiebeding met zijn kersverse werkgever. Het concurrentiebeding moet in beginsel ook worden nagekomen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd...
6 maart 2012
In onderhavige zaak heeft werkgever het loon van werknemer stopgezet omdat werknemer ten onrechte geweigerd zou hebben deel te nemen aan mediation. Werknemer zou hiermee zijn herstel vertragen. Werknemer vordert in een kort geding met succes doorbetaling van zijn loon.
22 februari 2012
Feiten Op 27 september 2009 is werknemer voor één jaar in dienst getreden bij werkgever. Op 28 augustus 2010 is de arbeidsovereenkomst tussen partijen schriftelijk verlengd voor de duur van één jaar.  Werknemer heeft vervolgens halverwege augustus 2011 een ongetekend...
17 februari 2012
Op 31 januari 2011 oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat ontslag op staande voet wegens het niet volgens het bedrijfsreglement registreren van een paar herenslippers niet rechtsgeldig is.
14 februari 2012
In de zaak die op 11 augustus 2011 voor de kantonrechter Delft speelde, heeft de kantonrechter geoordeeld dat het door werknemer niet overleggen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) geen rechtsgeldige ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is. De tegelijkertijd door...
25 januari 2012
Op 23 december 2011 oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat werknemer, na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met werkgever, rechtsgeldig op staande voet was ontslagen voor de datum waarop ingevolge voornoemde beëindigingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst zou eindigen. Aan de vaststellingsovereenkomst kwam...
19 januari 2012
Feiten De heer A (A) en mevrouw B (B) zijn getrouwd geweest. B heeft een zoon (werknemer) die werkzaam was in het bedrijf van A (werkgever). In verband met de echtscheiding van A en B zijn er diverse afspraken gemaakt,...
9 januari 2012
Op 20 december 2011 oordeelde het Hof ‘s-Hertogenbosch dat een bergingsmedewerker geen recht op loon had tijdens beschikbaarheidsdiensten waarbij hij zijn voertuig mee naar huis nam. Het voertuig was geen mobiele werkplek in de zin van artikel 3d van de...
4 januari 2012
Werknemer is bij werkgever in dienst getreden als afdelingshoofd Technisch Beheer. In het kader van zijn functie heeft werknemer met werkgever een studieovereenkomst gesloten voor een opleiding aan de Nijenrode Business University. In de studieovereenkomst staat: “indien werknemer het bedrijf...