HR Jurisprudentie

30 december 2011
  In de zaak die voor de kantonrechter Groningen speelde is een werknemer aansprakelijk gehouden voor de schade die is ontstaan door een eenzijdig verkeersongeval als gevolg van te hard rijden. De kantonrechter oordeelde dat er aan de zijde van...
20 december 2011
Op 9 december 2011 oordeelde de Hoge Raad dat de rechtsverhouding van partijen, gelet op de omstandigheden van het geval, aangemerkt moest worden als een arbeidsverhouding als bedoeld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). De zaak verliep als volgt.
14 december 2011
Werkgever houdt zich bezig met het verlenen van facilitaire diensten ten behoeve van radio en televisieproducties en andere audiovisuele producties. Werkgever heeft een belangrijke klant die goed is voor ongeveer de helft van haar omzet. Met deze klant heeft werkgever...
5 december 2011
Op 22 november 2011 oordeelde de kantonrechter te Almelo dat FC Twente gehouden was om het aandeel van de transfersom dat was vastgelegd in de arbeidsovereenkomst aan werknemer te vergoeden. Het volgende speelde in deze zaak.
29 november 2011
De hoofdregel luidt dat iedere werknemer recht heeft op inzage in zijn eigen personeelsdossier. Dit is gebaseerd op artikel 35 Wet Beschermingspersoongegevens (Wbp). In de zaak die op 5 juli 2011 voor het hof Amsterdam speelde, heeft het hof zich...
22 november 2011
Werknemer (37 jaar) trad op 2 september 2002 in dienst bij werkgeefster laatstelijk in de functie van assistent begeleider. Werkgeefster verleent zorg en geeft begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met (ernstige) gedragsproblemen (cliënten).
17 november 2011
Afwijzing ontbindingsverzoek; werkgever handelt in strijd met het in de AWGB neergelegde verbod van onderscheid   De kantonrechter oordeelde op 2 november 2011 dat het op voorhand en zonder behoorlijk inhoudelijk overleg in twijfel trekken van de geschiktheid van de...
26 oktober 2011
  Feiten Werknemer is in 1995 in dient getreden bij KLM en is in dienst in de functie van purser. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor KLM Cabinepersoneel van toepassing. In deze CAO zijn enkele bepalingen opgenomen waaruit blijkt...
20 oktober 2011
  Op 7 september 2011 oordeelde de kantonrechter te Haarlem dat een arbeidsovereenkomst in de periode tussen twee op schrift gestelde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd was doorgelopen. Er was sprake van een keten van vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
12 oktober 2011
Volgens vaste jurisprudentie levert het enkele feit dat een werknemer gedetineerd is en daardoor zijn werk verzuimt, onvoldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op. Er moeten bijkomende omstandigheden aanwezig zijn. In de zaak die op 29 september 2011 voor...