HR Jurisprudentie

7 oktober 2011
In beginsel is een werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding vrij om bij een andere werkgever in dienst te treden dan wel voor zich zelf te beginnen en de voormalig werkgever te beconcurreren. Dit vloeit voort uit het...
5 oktober 2011
Het hof Leeuwarden oordeelde op 26 juli 2011 dat werknemer niet dusdanig onder druk is gezet door het tijdens zijn proeftijd verkorten van de duur van de arbeidsovereenkomst. Partijen kwamen op 9 december 2009 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van...
23 september 2011
Normaliter geldt: hoe langer het dienstverband hoe hoger een ontbindingsvergoeding zal uitvallen. De kantonrechtersformule houdt immers rekening met het aantal dienstjaren dat een werknemer in dienst is geweest bij een werkgever. Onlangs deed een kantonrechter in Haarlem een uitspraak waarin...
16 september 2011
In haar uitspraak van 17 augustus jl. heeft de kantonrechter te Haarlem de criteria uit het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2008 (Stoof/Mammoet) toegepast. Aan de orde was de vraag of er omstandigheden hebben plaatsgevonden die een...
6 september 2011
Criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst Op 22 augustus 2011 heeft de kantonrechter van de rechtbank Arnhem zich uitgesproken over de vraag of een werkrelatie tussen A (werknemer) en B (werkgever) dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.
31 augustus 2011
Dit keer betreft het een arbeidsrechtelijke situatie waarin werkgever de kantonrechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens dringende redenen. Het tot tweemaal toe door werknemer niet opvolgen van de aanwijzigen van werkgever wordt gezien als een dringende...
25 augustus 2011
Onlangs heeft de kantonrechter te Heerenveen geoordeeld dat een erfgename recht heeft op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen van een werknemer na zijn overlijden. De zaak verliep als volgt.
22 augustus 2011
Werkgever heeft op 2 februari 2010 met werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten. Werknemer zal met ingang van 1 maart 2010 bij werkgever in dienst treden als consultant voor de duur van 6 maanden. In de arbeidsovereenkomst is tevens een proeftijd overeengekomen...
9 augustus 2011
Op 14 juni 2011 heeft het hof Amsterdam zich uitgesproken over de vraag of een werknemer de bescherming van klokkenluider toekwam. Het ging in deze zaak om een bankmedewerker die belangrijke informatie doorspeelde aan een klant van de bank.
3 augustus 2011
In de zaak die op 19 juli 2011 voor het Gerechtshof Leeuwarden speelde, oordeelde de rechter over de toepassing van artikel 7:628a BW bij een taxichauffeur die gedeeltelijk vaste en gedeeltelijk lossen ritten maakte. In artikel 7:628a BW wordt geregeld...