HR Jurisprudentie

27 mei 2015
Er wordt verschillend gedacht over de oorzaken van alcohol- of drugsverslaving. Zo worden de oorzaken bijvoorbeeld toeschrijven aan een psychische stoornis, maatschappelijke druk, aangeleerd gedrag of zelfs een samenloop van deze factoren. Hoe men de term ‘verslaving’ ook wil duiden,...
1 april 2015
Werknemer is sinds 2005 in dienst van werkgever en is per 1 juli 2008 gepromoveerd tot ‘global account manager’. Werknemer raakt in 2010 vervolgens als gevolg van een burn-out arbeidsongeschikt en ontvangt vanaf 2013 een WGA-uitkering.   In augustus 2014...
26 maart 2015
I.c. is aan de orde de loonvordering van werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid. De werkgever stelt dat deze vordering voor afwijzing gereed ligt nu een second opinion ontbreekt.   Inleiding Werknemer is vanaf 26 april 2004 met een onderbreking in de winter...
16 maart 2015
Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag...
10 maart 2015
Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien...
4 maart 2015
Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd door te oordelen dat het gelijktijdig sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaststellingsovereenkomst met een einde op termijn niet mogelijk is. Eerder oordeelde het hof Den Bosch...
25 februari 2015
Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat....
25 februari 2015
Op 6 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet rechtsgeldig was gegeven in verband met de schending van een nevenwerkzaamheden- en geheimhoudingsbeding door werknemer. Werkgever was hierachter gekomen nadat zij...
23 december 2014
Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat....
23 december 2014
Werknemer is op 1 augustus 2013 voor de duur van vier maanden bij werkgever in dienst getreden als buitendienstmedewerker. Werkgever heeft al na tien dagen, op 11 augustus 2013, de samenwerking met werknemer beëindigd. Vervolgens heeft werknemer zich op internet...