HR Jurisprudentie

12 december 2014
Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag...
18 november 2014
Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien...
21 oktober 2014
Eiseres, Aquaserva Group B.V., stelt in kort geding dat werknemer in strijd handelt met het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebeding en boetes verbeurt. Aquaserva vordert werknemer te veroordelen zijn werkzaamheden bij de concurrerende organisatie te staken en tot nakoming van...
8 oktober 2014
Werknemer is op 15 februari 2004 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden in de functie van begeleider nachtdienst. Werkgever exploiteert een instelling die intensieve zorg biedt aan (jong)volwassenen met complexe gedrags- en psychiatrische problemen. Het volgende heeft zich...
2 oktober 2014
Werknemer is op 1 september 2009 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst gekomen in de functie van schoonmaker. Werkgever exploiteert een eenmanszaak in de schoonmaakbranche. Op 19 juli 2011 wordt werknemer op staande voet ontslagen. Werkgever meent dat het...
24 september 2014
19 september 2014
Eiseres (X) vordert primair voor recht te verklaren dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is getreden bij strandpaviljoen Timboektoe en dat met Timboektoe een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW is ontstaan. Vervolgens dient de...
9 september 2014
Op 10 juli 2014 heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over de vraag of een werkneemster het concurrentiebeding met haar ex-werkgever overtrad. In deze zaak ontving werkneemster een vergoeding van de concurrent, maar verrichtte daarvoor geen arbeid. De rechtbank oordeelde...
3 september 2014
De re-integratie van zieke werknemers is een lastig traject. Echter, zolang de werkgever zich goed laat begeleiden door de bedrijfsarts en tijdig de hulp van het UWV inschakelt wanneer er onduidelijkheden/problemen zijn, kan er weinig fout gaan. In de navolgende...
1 september 2014
Op 19 augustus 2014 heeft het hof Arnhem- Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een roosterwijziging een wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden inhoudt en/of die wijziging getoetst dient te worden aan de voorwaarden volgend uit het arrest Stoof/Mammoet.