HR Jurisprudentie

1 september 2014
Op 13 augustus 2014 heeft de kantonrechter Rotterdam zich gebogen over de vraag of de weigering van werkneemster om aangepaste werkzaamheden te verrichten een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het stelselmatig niet verschijnen...
25 juni 2014
Op 12 juni 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat nabestaanden recht hebben op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer. In Nederland oordeelden kantonrechters daarover nog verschillend. Met de uitspraak van...
18 juni 2014
Het staat werkgevers en werknemers vrij om afspraken te maken over bonussen. Bonusafspraken blinken echter niet altijd uit in duidelijkheid. In de navolgende zaak had de werkgever voor zichzelf de ruimte (lees: beleidsvrijheid) gecreëerd om een bonus al dan niet...
4 juni 2014
Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW.   Uit artikel...
28 mei 2014
De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges.   In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en...
22 mei 2014
De ketenregeling bepaalt kort gezegd dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat wanneer twee of meer opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreven danwel wanneer meer dan drie tijdelijke contracten elkaar hebben opgevolgd.   De ketenregeling geldt...
14 mei 2014
Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij geheel zelf heeft gekozen. De rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding is onderworpen aan...
7 mei 2014
Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een zogenaamde second opinion en vaak een efficiënte manier om een meningsverschil...
28 april 2014
Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld, omdat dit een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft en de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Aan een dergelijk ontslag moet een dringende reden ten grondslag...
17 april 2014
Uit een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van BNR Nieuwsradio, blijkt dat 75% van de werknemers voorstander is van Het Nieuwe Werken (HNW), maar dat het grootste deel van de werknemers niet of nauwelijks weet wat de rechten en plichten...