HR Jurisprudentie

23 oktober 2013
Het in dienst nemen van een au pair heeft niet alleen invloed op de persoonlijke relaties binnen het gezin. Ook de juridische relaties (kunnen) veranderen. Dat dit zeer nadelig kan uitpakken, blijkt uit de navolgende uitspraak. De familie in deze...
18 oktober 2013
In deze zaak boog de kantonrechter zich over de vraag of een werknemer was aangesteld als statutair directeur of als “gewone” werknemer. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een gewoon dienstverband, hetgeen tot gevolg had dat het dienstverband...
9 oktober 2013
De kantonrechter te Amsterdam heeft zich op 2 september 2013 uitgelaten over het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden, wegens het feit dat werknemer verdacht werd van gewelddadig gedrag jegens zijn kinderen.  
9 oktober 2013
Op 20 september 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet van een arbeidsongeschikte werknemer, die zijn re-integratie belemmert, mogelijk is.  
1 oktober 2013
De werknemer in deze zaak is op 29 september 1986 in dienst getreden bij werkgever (een bouwbedrijf) in de functie van opperman. Op 30 december 2010 vraagt werkgever in verband met sterk teruglopende bedrijfsresultaten bij het UWV een ontslagvergunning aan...
27 september 2013
Op 27 februari 2013 heeft de kantonrechter te Hoorn zich uitgelaten over het ontbindingsverzoek van werkneemster, waarbij door werkneemster opgenomen telefoongesprekken met werkgever als bewijs zijn aangevoerd. Daarnaast heeft de kantonrechter zich uitgelaten over het verzoek van de werkneemster om...
11 september 2013
In de rechtspraak bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of het loon van een zieke werknemer geheel kan worden stopgezet wanneer deze werknemer weigert passende arbeid te verrichten, terwijl hij daartoe wel in staat wordt geacht. In dit...
4 september 2013
De kantonrechter te Gouda heeft zich op 25 juli 2013 uitgelaten over de vraag of het wegnemen van geld uit de kassa van zijn werkgever een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde dat van een...
27 augustus 2013
De kantonrechter te Haarlem heeft zich op 1 augustus 2013 uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet ontslagen mocht worden, omdat een werknemer warme koffie in het gezicht van een collega heeft gegooid. De kantonrechter oordeelt dat...
21 augustus 2013
Op 7 augustus jl. kopte De Telegraaf ‘Bonus hoeft niet per se’. Volgens het bericht zijn werkgevers in financiële moeilijkheden niet verplicht om werknemers een bonus te geven, ook al hebben ze voldaan aan de omzetvoorwaarde. Dit bericht is gebaseerd...