HR Jurisprudentie

20 augustus 2013
In de zaak die op 26 juni 2013 voor de kantonrechter Eindhoven speelde, verzocht de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer na afloop van een teamuitje aansluitend een aanvullend programma had georganiseerd met de titel “Ondeugd op...
7 augustus 2013
Werknemer is in de periode van 27 oktober 2001 tot 1 juni 2009 bij X (uitzendorganisatie) werkzaam geweest als uitzendkracht. In de periode van maart 2005 tot en met mei 2009 heeft werknemer bij een inlener gewerkt, die een chemische...
30 juli 2013
De kantonrechter te Alkmaar heeft zich op 13 februari 2013 uitgelaten over de vraag of het in strijd is met het goed werkgeverschap om een directiesecretaresse in te schalen in een lagere functie, tengevolge waarvan zij jarenlang te weinig salaris...
25 juli 2013
In de zaak die op 5 juni 2013 voor de kantonrechter Utrecht speelde, verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege het door de werknemer herhaaldelijk indienen van klachten zonder dat hij de klachten eerst met zijn...
17 juli 2013
Op 21 juni 2013 heeft de kantonrechter te Enschede de arbeidsovereenkomst met een werknemer per 1 juli 2013 ontbonden, omdat hij oude computers van de school zonder overleg te koop aanbood op marktplaats.nl, terwijl volgens de school het beleid is...
10 juli 2013
Op 17 juni 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de vraag of een opzegging van een arbeidsovereenkomst van een 57-jarige werknemer, die 27 jaar in dienst was bij een producent en leverancier van uitvaartkisten en urnen, kennelijk onredelijk...
3 juli 2013
Op 1 mei 2013 oordeelde de kantonrechter in een zaak waarbij de werkgever werknemer aansprakelijk had gesteld voor door hem gemaakte schade. De werknemer werd echter pas een jaar nadat de schade zich had voorgedaan en op het moment dat...
25 juni 2013
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (verder: SNCU) is in 2004 opgericht door werknemers- en werkgeversorganisaties in de uitzendbranche en heeft als doelstelling het creëren van goede arbeidsverhoudingen binnen de uitzendbranche. SNCU heeft onder meer als taak het toezien op een...
18 juni 2013
In de zaak die op 23 mei 2013 voor de kantonrechter te Delft speelde, verzocht de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer omdat zijn functie was komen te vervallen nadat de werkgever een nieuwe functiegebouw had doorgevoerd.
12 juni 2013
Op 28 mei 2013 liet de kantonrechter Apeldoorn zich in kort geding uit over de vraag of sprake is van een opzegverbod. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd omdat de functie van de werknemer na overgang van onderneming is komen...