Search
Add Listing
Sign In

Reïntegratie

Arbeids(proces)recht bij ziekte en re-integratie

€ 610 | | Open inschrijving
In deze cursus krijgt u een compleet en actueel overzicht van de belangrijkste onderwerpen die (gaan) spelen gedurende de eerste twee ziektejaren namelijk: loondoorbetaling tijdens ziekte, het re-i…Meer informatie

Verzuimbeleid en reïntegratie

€ 1610 | MBO | Open inschrijving | 7.4, 0 ervaringen
Een praktische opleiding voor de arbocoördinator of preventiemedewerker die meer kennis wil hebben van verzuimbeleid en reïntegratie.

Training Re-integratie Management

€ 389 | | Open inschrijving
Ziek zijn is voor de werknemer niet prettig, maar ook niet voor de werkgever. Bij langdurige ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid wordt het nog vervelender. De Wet Verbetering Poortwachter is bedo…Meer informatie | Informatie aanvragen

 

Casemanagement bij verzuim en reïntegratie

€ 2180.18 | | Open inschrijving
We besteden veel aandacht aan de vaardigheden die u als intern adviseur of als leidinggevende nodig heeft. Ook staan we stil bij de weerstanden die u in het uitoefenen van uw taak kunt ervaren….Meer informatie | Informatie aanvragen
HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password